Trioliet is een Nederlands familiebedrijf, dat het wereldwijd goed doet op het gebied van voedermachines voor het vee. Zo maken ze onder andere kuilvoersnijders, blokkenwagens, en voermengwagens.
Populaire opties zijn: mechanische afschuiver, weeginrichting, verzwaarde vijzel of een camera achter op de wagen.

Dealer van